Βιβλιοθήκη εικόνων

 


Formerly Siemens Enterprise Communications


 


ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ


 

Ας εξετάσουμε πώς οι προσωπικές και επιχειρηματικές επικοινωνίες έχουν αλλάξει κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Από τη χρήση τηλεφώνων με δίσκο και γραπτές επιστολές, προχωρήσαμε με φαξ και emailing, με εικονοτηλεδιάσκεψη και κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Φαίνεται ότι κάθε χρόνο ακούμε για μια νέα μεταβαλλόμενη τεχνολογία που  αλλάζει τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε ο κάθε ένας με τον άλλο.

Οι επιχειρήσεις σήμερα προσδοκούν να καταστήσουν τον κόσμο όλο και περισσότερο δια-συνδεδεμένο.

Εκτιμώντας  τον αριθμό  των επιχειρήσεων που εργάζονται μέσω των καναλιών της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς η παγκόσμια οικονομία θα υπήρχε χωρίς αυτά. Αυτές οι συνεχείς αλλαγές έφεραν τις επιχειρηματικές επικοινωνίες σε ένα οριακό σημείο. Μόλις ξεπεράσουν  το όριο, τα πράγματα πρόκειται να αλλάξουν ουσιαστικά για τις επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις που αγκαλιάζουν αυτές οι αλλαγές θα έχουν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι εκείνων που υστερούν. Η διαφορά είναι ως προς το επίπεδο της αποδοχής των προοπτικών  και τη δέσμευσή τους για προετοιμασία.

Το επίκεντρο αυτών των αλλαγών είναι το μεταβαλλόμενο περιβάλλον του χρήστη και η ανάλυση των αναγκών των επιχειρήσεων. Και τα δύο αυτά μαζί  αντιπροσωπεύουν έξι βασικούς θεμελιακούς στόχους  που θα  διαμορφώσουν το μέλλον των επιχειρησιακών επικοινωνιών.

Κοινωνική συνεργασία:  τα κοινωνικά δίκτυα έχουν οδηγήσει σε μια έκρηξη των προσωπικών επικοινωνιών και  οι επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται την ευκαιρία για να παρέχουν νέους τρόπους εξυπηρέτησης  των πελατών τους. Μέσω αυτής της διασύνδεσης, μια επιχείρηση μπορεί γρήγορα να μεγεθύνει ή να μειώσει την δημόσια εικόνα της. Ταυτόχρονα πρέπει  να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η διαθεσιμότητα αλληλεπιδράσεων μέσω κοινωνικών δικτύων.

Υπηρεσίες-εφαρμογές στο σύννεφο (Cloud) : το σύννεφο υπολογιστών δεν αποτελεί θέμα για το εάν θα το χρησιμοποιήσετε αλλά για το πότε. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το σύννεφο για εφαρμογές και υπηρεσίες . Το 78% σκοπεύουν να επενδύσουν στο σύννεφο το επόμενο έτος. Το σύννεφο προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα όσον αφορά τη μείωση κεφαλαιουχικών και λειτουργικών δαπανών, ενώ αυξάνει την ευελιξία και την δυνατότητα αναβάθμισης. Έτσι ανοίγει ο δρόμος  για την επιλογή στην ανάπτυξη υπηρεσιών-εφαρμογών, και επίσης, εισάγει νέες προκλήσεις όσον αφορά την ασφάλεια και τη διαθεσιμότητα.

Απεριόριστη κινητικότητα: τα κινητά τηλέφωνα που  κυριαρχούν στην αγορά ηλεκτρονικών ειδών, καθίστανται  όλο και πιο ισχυρά  και με περισσότερες δυνατότητες. Στο νέο κόσμο συνεχούς κινητικότητας, οι χρήστες αναμένουν να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα, οπουδήποτε, και ανά πάσα στιγμή. Οι  εργαζόμενοι ολοένα και περισσότερο χρησιμοποιούν  smartphones και tablets στον χώρο εργασίας και οι υπεύθυνοι μηχανογράφησης αντιμετωπίζουν την πρόκληση για την υποστήριξη και ασφάλεια  μιας μεγάλης ποικιλίας  συσκευών.

Ασφάλεια και αξιοπιστία επαναπροσδιορίζονται : καθώς οι επιχειρήσεις όλο και περισσότερο ενστερνίζονται το σύννεφο υπολογιστών, τα παραδοσιακά μέτρα ασφαλείας δεν είναι πλέον επαρκή. Με περισσότερα data και οι εφαρμογές  να φεύγουν από το φυσικό έλεγχο των στελεχών μηχανογράφησης, επαναπροσδιορίζετε ο ρόλος τους  για την επίλυση προκλήσεων  που αφορούν την  εξ αποστάσεως πρόσβαση των δεδομένων, τη διαθεσιμότητα και την από άκρο-προς-άκρο κρυπτογράφηση.

Ευέλικτη εγκατάσταση-ανάπτυξη και χρησιμοποίηση πλατφόρμας επικοινωνιών: οι επιχειρήσεις απολαύουν σήμερα την μεγαλύτερη ευελιξία που είχαν ποτέ  στο πώς οι απαιτούμενες  λύσεις μπορούν να αναπτυχθούν. Δεν υπάρχει  πλέον ανάγκη οι απαιτούμενες  υπηρεσίες να ενυπάρχουν στα γραφεία της επιχείρησης , με τη δυνατότητα να επενδύσουν στην ολοένα και πιο ικανή βάση υποδομών και υπηρεσιών που υπάρχουν στο σύννεφο (Cloud) . Αυτή η ευελιξία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα με προσαρμογή λύσης- πλατφόρμας που εξυπηρετεί ακριβώς  τις ανάγκες τους.

Απαιτήσεις εμπειριών χρήστη: η αυξανόμενη κινητικότητας των εργαζομένων  και η αυξανόμενη εστίαση της προσοχής τους στην χρηστικότητα τηλεπικοινωνιακών προϊόντων που τους προσφέρει η αγορά,  τους καθιστούν απαιτητικούς  χρήστες που αναμένουν την ίδια φιλική στον χρήστη εμπειρία που απολαμβάνουν στο σπίτι  τους να την έχουν και στην δουλειά τους. Βελτίωση της εμπειρίας του εργαζόμενου μέσω της έξυπνης χρήσης επιχειρηματικών πόρων ( resources) αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την παραγωγικότητα.

Οι τάσεις αυτές αποτελούν την κινητήρια δύναμη θεμελιωδών αλλαγών  στις επιχειρηματικές επικοινωνίες. Οι τελικοί χρήστες θέλουν ευκολόχρηστες  συσκευές που θα τους επιτρέπουν να είναι παραγωγικοί όπου και να βρίσκονται, και οι υπεύθυνοι μηχανογράφησης θέλουν  να μειώνουν το κόστος, διατηρώντας άψογες υπηρεσίες. 

Ταυτόχρονα, τα σε  C-επίπεδο στελέχη, θα ασχολούνται  με τη διατήρηση αποδοτικότητας με τους πελάτες και μετόχους ευτυχής.

Επιχειρησιακά  συστήματα εγκατεστημένα σε γραφεία  είναι δαπανηρά  στην συντήρηση  και αποδεικνύονται μη συμβατά με πολλές αναδυόμενες τεχνολογίες. Προσθήκη στο πρόβλημα είναι ότι τα παλαιά δίκτυα δεν είναι σε θέση να χειριστούν τις ταχέως αυξανόμενες ανάγκες των σημερινών  επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις  που δεν θα αντιδράσουν  θα συνεχίσουν  να δαπανούν  χρήματα για την  διατήρηση των παλαιών συστημάτων, ενώ χάνουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα την ίδια στιγμή.

Ως αποτέλεσμα, σε έρευνα που έγινε από τη Siemens επιχειρησιακές επικοινωνίες, 76% των φορέων λήψης αποφάσεων ανέφεραν ότι οι τάσεις αυτές επηρεάζουν τις στρατηγικές τους. 

Εκείνοι που αναγνωρίζουν τις τάσεις και προβλέπουν τις  μελλοντικές ανάγκες θα είναι καλύτερα προετοιμασμένοι  να ανταγωνιστούν την εξελισσόμενη παγκόσμια αγορά.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA-38026753-1