Βιβλιοθήκη εικόνων

Interactive Pen

 

Η διαδραστική πένα AP20 φέρνει στην τάξη του 21ου αιώνα μια μοναδική και επαναστατική συσκευή, που επιτρέπει τη δυνατότητα πραγματικής συνεργασίας στην εκπαίδευση, συνδυάζοντας τις αρετές των αλληλεπιδραστικών πινάκων και ασύρματων ταμπλετών.

Η AP20 μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε μέσα στην τάξη, σε κάθε αδιαφανή επιφάνεια, χωρίς καλιμπράρισμα, έως μία AP20 πένα καθηγητού και έξι πένες φοιτητών μπορούν να δρούν ταυτόχρονα στην ίδια οθόνη. Η πένα του καθηγητή AP20 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια συσκευή παρουσίασης, καθώς και ως ένα εργαλείο γραφής, δίνοντας στους καθηγητές τον έλεγχο των πενών φοιτητών, ενώ οι πένες των φοιτητών επιτρέπουν τη λειτουργία μεμονωμένα ή  σε ομάδες για την επίλυση προβλημάτων, διαμοιρασμό ιδών και αλληλεπίδραση με το δάσκαλο.

UA-38026753-1