Βιβλιοθήκη εικόνων

Aver EVC 300 Family  Video Conference System

http://wpb01.hosting.ote.gr/skins/default/images/icons/file_type/acrobat.png

 

 

Aver EVC Series Family Video Conference System

http://wpb01.hosting.ote.gr/skins/default/images/icons/file_type/acrobat.png

 

Aver EVC 300 Full HD Video Conference System

http://wpb01.hosting.ote.gr/skins/default/images/icons/file_type/acrobat.png

 


Aver EVC130 HD Video Conference System

 http://wpb01.hosting.ote.gr/skins/default/images/icons/file_type/acrobat.png

 

Aver F50 Visualizer - Οπτικοποιητής

http://argyriou-videoconference.gr/data/documents/AverVision-F50gr.pdf


Aver AP20 Interactive Pen - Διαδραστική Πένα

http://argyriou-videoconference.gr/data/documents/AP20.gr.pdf

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA-38026753-1